EMDR = Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Fritt översatt betyder det avladdning och bearbetning genom ögonrörelser. EMDR är en strukturerad, manual baserad metod med inslag från både Kognitiv beteendeterapi och dynamisk samtalsterapi (med återblickar och frivilliga associationer). EMDR omfattar åtta faser. Varje fas är nödvändig för resultatet. Problematiska minnet ringas in ,terapeuten gör en bedömning vad klienten klarar av vid varje behandlings tillfälle att bearbeta. Sedan väljer man collaborativt det minne som skall bearbetas. I korta sekvenser går patienten tillbaka till det smärtsamma minnet medan man följer med ögonen horisontellt terapeutens handrörelser alternativt används taktil stimulering. Det som brukar hända att det smärtsamma minnet inte känns smärtsamt längre patienten upplever ett avstånd för minnet. Genom EMDR aktiverar man ett fast fruset minne och länkar den in det i hjärnans normala minnesnätverk där det minnet kan börja läkas. En hypotes är att ögonrörelserna gör att hjärnans arbetsminne delvis blir upptaget och när man då samtidigt väcker ett starkt traumatiskt minne blir det påverkbart för förändring, vilket gör att minnet blir svagare. Det bli konkurrens om uppmärksamheten i hjärnan.

EMDR används ofta som ett inslag i en behandling.

Under fas 1: ställs  frågor om problematiken, om dig uppväxt och familj mm.
Fas 2: är förberedelsefasen och man gör upp behandlingsplan.
Fas 3: Bedömningsfas, där väljs ut det problem som skall bearbetas.
Fas 4: här används ögonrörelser / bilateralstimulering samt graderas hur besvärligt problemet känns med SUD och VoC skalor. Patienten går tillbaka till smärtsamma minnet och samtidigt följer med ögonen terapeutens handrörelser horisontellt.
Fas 5: Installation - här skapar man en koppling mellan din positiva tanke eller resurs och det som är kvar av ditt tidigare problem- man länkar samman positiva resurserna med det ursprungliga problemet. Tillsammans undersöker man  hur vill patienten tänka istället (alternativt) kring det smärtsamma minnet.
Fas 6: Kroppsgenomgång,(Kropps scanning) här går patienten igenom mentalt sin kropp för att kunna ta reda på om kroppsligt obehag finns kvar som är förknippat med problemet/ patienten undersöker var det smärtsamma minnet känns i kroppen.
Fas 7: Avslutning
Fas 8: Utvärdering / Uppföljning. Det inträffar när patienten kommer tillbaka för nästa behandlingstillfälle

Certifierad EMDR terapeut kan enbart bli den som är redan leg. sjukvårds personal dvs leg. psykolog, leg psykoterapeut eller psykiatriker med tilläggsutbildning.

Det finns 170 certifierade EMDR behandlare i Sverige. Se gärna på mer info på emdr.se EMDR kan användas att bearbeta traumatiska minnen och att stärka självkänslan.