depression

EMDR, ett läkande balsam för traumatiska minnen

EMDR, ett läkande balsam för traumatiska minnen

Det finns en metod för traumatiska upplevelser som satt spår i själen, i tankar och i beteenden. Vi alla känner någon som lider av ångest eller depression eller har haft en traumatisk upplevelse i sitt liv. Som närstående kan det vara frustrerande och sorgligt att inte kunna hjälpa till.