EMDR, ett läkande balsam för traumatiska minnen

Det finns en metod för traumatiska upplevelser som satt spår i själen, i tankar och i beteenden. Vi alla känner någon som lider av ångest eller depression eller har haft en traumatisk upplevelse i sitt liv. Som närstående kan det vara frustrerande och sorgligt att inte kunna hjälpa till.

 

Livskvaliteten försämras för en person som börjar dra sig undan och undviker situationer som påminner hen om den traumatiska händelse som gett upphov till rädsla, oro eller ångest. Det är då traumaupplevelsen har satt spår som känns oöverkomliga. Det beror på att traumat inte har bearbetats.

 

EMDR kan hjälpa

Patienter med oro, ångest, depression, panikkänslor, fobier eller svår sorg kan ha nytta av en metodik som kombinerar olika element från flera terapimetoder som till exempel kognitiv psykoterapi ochpsykodynamisk terapi. Metoden heter EMDR.

 

Om EMDR

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing och är en behandling som jag rekommenderar för dess snabba och effektiva resultat. Som certifierad EMDR terapeut har jag sett denna behandling fungera i flera år. Jag är utbildad i metoden och har haft certifikat sedan 2012. Patienten kan lägga märke till en tydlig förbättring efter bara några sessioner. Denna metod passar bra för att läka svårigheter efter situationer som övergrepp, rån, överfall, olyckor, etc.

 

Lärorika dagar för terapeuter

De senaste åren har jag inriktat mig mer och mer mot traumabehandling. Patienter har upplevt att efter ett tag har de börjat känna spontan glädje och har slutat med att undvika kontakt med människor för att istället uppleva att livet erbjuder mer av gemenskap än bara smärta och ångest. Den 7-8 oktober ska jag till Stockholm för att delta i två workshop-dagar som samordnas av föreningen EMDR Sverige. Jag ser fram emot att få lyssna på PhD Sandra Paulsen tala om ”When there are no Words, EMDR for Early Trauma and Neglect Held in Implicit Memory”. 

 

Mer om metodiken och dess element samt om hur en session går till kan du läsa på EMDR Europe eller EMDR Sverige hemsida