KBT-kunskaper som du har glädje av i många olika yrken!

KBT-kunskaper som du har glädje av i många olika yrken!

Inom vård och omsorg, behandling samt skola är kognitivbeteendeterapi en hjälpsam, effektiv och uppskattad vetenskapligt beprövad metod. Du kan även ha nytta av KBT som ledare i en organisation eller inom friskvård. Du kan känna dig tryggare, effektivare och mer kompetent när du stödjer människor till ett bra och fungerande liv med en KBT fortbildning som stöd.

Att växa som KBT terapeut och sätta igång positiva förändringar

Att växa som KBT terapeut och sätta igång positiva förändringar

Handledarens handledning enligt Newcastle metoden; en modell som lyfter fram det relationella perspektivet i arbetsrollen som handledare.