KBT

Att växa som KBT terapeut och sätta igång positiva förändringar

Att växa som KBT terapeut och sätta igång positiva förändringar

Handledarens handledning enligt Newcastle metoden; en modell som lyfter fram det relationella perspektivet i arbetsrollen som handledare.