Highlights från "Teaching and Supervising CBT"

Tre dagar hos Beck Institutet i Philadelphia gav mig inspiration och kunskap som jag kommer att ha nytta av länge. Jag delar med mig av några av mina nya kunskaper.

 

 

Här är fyra av de viktigaste sakerna som jag tog med mig från utbildningen.

 

Stöttande lärandeprocesser

Att arbeta med stöttande lärandeprocesser var definitivt det viktigaste jag tog med mig från utbildningen. Aaron Beck gav exempel på det i en föreläsning som följdes av ett rollspel. Att få se honom i föreläsningssal var motiverande och väldigt engagerande för mig. Workshopen bjöd på så mycket helt enkelt. Jag satt där framför grundaren av det institut där KBT föddes och spreds ut i världen. Jag fick chansen att lära mig från de mest erfarna och kunniga inom området.

 

Handledare behöver också reflektion och insikt

 

MD Donna Sudak talade mycket om att professionella själva behöver reflektera över sin verksamhet med kognitiva verktyg för att kunna lära och kontinuerligt utvecklas som terapeut/handledare. Något som kan låta enkelt och självklart men som är lätt att glömma. Donna lyfte fram olika metoder och deltagarna fick rollspela olika svåra och utmanande situationer inom ämnena handledning och undervisning.

 

Utbyte av erfarenhet i en internationell miljö

 

Gruppen bestod av en internationell skara av professionella från hela världen. Från Sverige kom tre deltagare och jag fick chansen att utbyta erfarenheter och upplevelser med professionella från länder såsom Argentina, Canada, Mexiko, Norge och USA. Vi var totalt 24 deltagare.

 

Kontinuerligt lärande och utveckling

 

Jag upplevde workshopen givande och i skrivande stund har jag bestämt mig för att delta i kommande relaterade uppföljningskurser. Nu är jag rustad med nya kunskaper, övningar och idéer och är redo att dela med mig.

 

Under året leder jag kurser i Malmö och Stockholm. Är det någon utbildning som du kanske är intresserad av?