EMDR fortbildning

Fredagen den 5 maj deltar jag i en EMDR-fortbildning. EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing och metoden har ett brett användningsområde för behandling av en rad olika diagnoser.

 

Är du nyfiken på vad man kan åstadkomma med EMDR? Läs ett av mina inlägg om metoden där du kan lära dig mer om behandlingen och om den officiella föreningen för EMDR i Europa.