Kreativiteten och inspirationen boostas när jag leker med orden i mitt modersmål

Jag ska gå på en tredagars skrivarkurs på finska i Uppsala den 26 maj.  Jag ska lära mig och träna på att skriva noveller, romaner och dikter. Detta hoppas jag ska vara givande för mig privat så väl som viktigt i ett yrkesmässigt sammanhang.

 

Jag talar finska med mina patienter och det är därför särskilt betydelsefullt att i ett terapisammanhang hålla språket ajour när jag lever och arbetar i ett annat land. Jag vill förbättra mina språkkunskaper och hålla språket levande.

 

Visste du att hos mig kan du gå på terapi på finska? Läs mer på min hemsida och se hur jag kan hjälpa dig utvecklas och bli den du vill bli på svenska, finska eller engelska!