Att växa som KBT terapeut och sätta igång positiva förändringar

Handledarens handledning enligt Newcastle metoden; en modell som lyfter fram det relationella perspektivet i arbetsrollen som handledare.

 

European Association of Behavioral Cognitive Therapies Conference 2016

Under European Association of Behavioral Cognitive Therapies Conference 2016 i Stockholm kända och framträdande aktörer inom KBT erbjöd på ett fantastiskt rikt program jag helt enkelt inte kunde missa. Som handledare av yrkesgrupper träffar jag verksamma psykoterapeuter för att stödja dem i att utveckla effektivitet, kompetens och trygghet i deras praktik. Det är därför jag lyssnade på Doktor Stephen Barton som föreläste om ”The Newcastle model of CBT supervision: Integrating Practical Skills with a Conceptual Framework ”.

 

Om Newcastle metoden

Doktor Stephen Barton talade om handledningens funktion från ett kognitivt och beteendeinriktat perspektiv och hur jag kan vägleda handledare och psykoterapeuter enligt Newcastle-modellens struktur och process. I metoden ingår att medvetandegöra vad handledaren/psykoterapeuten behöver och det hen gör för att få till stånd en förändring hos psykoterapeuten/patienten. Det finns ett kontrakt mellan terapeut och handledare. Det är viktigt att i kontraktet beskriva vad handledaren behöver fokusera på för att terapeuten ska utvecklas i sitt yrke och som människa.

 

Min erfarenhet

Som handledare är det viktigt att:

-       Visa respekt för varje handledares- och psykoterapeuts person och arbete.

-       Ge varsam och ärlig feedback.

-       Låta den handledde växa och finna sitt kunskap och sina styrkor.

-       Ge utrymme för hen att sakta bekanta sig med det som är i behov av förändring.

 

Växande kan ibland ge upphov till obehag och vi har olika toleransramar. Att lära är att utsätta sig för att diskutera och få feedback för sitt arbete. Detta mod belönas i form av förändring, kunskap och ett nytt sätt att arbeta med patienter.

 

Vad gör du som handledare och psykoterapeut som främjar förändring? Vad behöver du för handledning som underlättar för dig på ett personligt plan så väl som i din yrkesroll att hitta dina styrkor?

 

Kontakta gärna mig om du är intresserad av att få handledning. Jag sitter i centrala Malmö där jag också ger utbildningar och KBT coachning. Kanske det är du som jag träffar nästa gång.