Kognitivbeteende terapi på fem dagar

Är du intresserad av en kort och användbar introduktion i Kognitivbeteende terapi (KBT) men saknar en utbildning inom människovårdande, psykosociala eller pedagogiska yrken? Numera erbjuds en orienteringskurs för alla som vill lära sig om dess teorier, terapier och metoder för att bättre hantera livets svåra situationer och även hjälpa andra till självkännedom och personlig utveckling. 

 

Du kan använda ett vetenskapligt beprövad metod för att utvecklas genom hela livet och som gynnar dig på arbetsplatsen oavsett om du är chef, lärare, personalutvecklare, sjuksköterska eller coach. Kursen är ett krav för att läsa vidare till KBT steg 1, d.v.s grundutbildningen. 

 

Jag som undervisar i kursen är KBT psykoterapeut och utbildad KBT handledare. kommer att guida dig genom det följande innehållet: 

• Olika psykoterapeutiska teorier och modeller 

• Psykoterapins uppkomst och några historiska nedslag 

• Kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi 

• Terapisamtalets kännetecken 

• Konceptualisering, skattningsskalor, tester 

• Presentation av olika KBT begrepp som automatiska tankar, livsregler, grundantagande tankeförvrängningar, säkerhetsbeteenden 

• KBT:s användbarhet vid olika slag av personlighetsstörningar och andra dysfunktioner 

• Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt 

 

Du kan läsa mer om KBT-kunskaper som du kan ha glädje av i många olika yrken här.