KBT-kunskaper som du har glädje av i många olika yrken!

Inom vård och omsorg, behandling samt skola är kognitivbeteendeterapi en hjälpsam, effektiv och uppskattad vetenskapligt beprövad metod. Du kan även ha nytta av KBT som ledare i en organisation eller inom friskvård. Du kan känna dig tryggare, effektivare och mer kompetent när du stödjer människor till ett bra och fungerande liv med en KBT fortbildning som stöd.

Är du intresserad av att göra en resa inom dig själv?

Du kommer att professionellt förstå dig själv och din förmåga samt förstå olika situationer och dess möjligheter. Vi alla möter förändringar och behöver förstå vår egen utveckling som människa och i vår yrkesroll. Dessutom, alla som arbetar nära.

Om utbildaren

Jag har många års erfarenhet som psykoterapeut och är utbildad KBT handledare. Jag delar med mig av min yrkeserfarenhet, mitt brinnande engagemang och min passion för en metod som jag själv har sett hjälpa så många personer. Att se en människa börja fungera igen och se glädjen komma tillbaka i deras ögon lyfter min dag och berikar min praktik.

Förändring och positiv utveckling

Arbetar du också nära andra människor har nytta av kunskap i kognitiv terapi? Du kan vara vittne till förändringar och positiv utveckling hos dina patienter, elever och medarbetare. ”Grundläggande psykoterapiutbildning” kan bl.a. hjälpa dig att:

-       Förstå under handledning problematiken kring stress- och utmattningssyndrom efter livskriser såsom depression, fobier, ångest, sorg bearbetning, m.m.

-    Använda adekvat helhetssyn på människor utifrån KBT metodiken.

-      Genomföra individuella samtalsterapier för stöd och utveckling.

-      Lära dig mindfulness och bli instruktör.

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning trauma, KBT steg 1 följer Social Styrelsens anvisningar och motsvarar 45 högskolepoäng.

Jag hoppas vi ses för inspirerande och lärorika dagar. Sök senast den 1 november 2016!